Seznam uznaných klasifikačních společností
Evropská komise uznala následující klasifikační společnosti.
1. Bureau Veritas
2. Germanischer Lloyd
3. Lloyd's Register of Shipping
4. Polski Rejestr Statków S.A.
5. Ruský námořní rejstřík plavidel
6. RINA s.p.a
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.