Klasifikace plavidla
Pojem klasifikace plavidla
Zjednodušeně lze klasifikaci vysvětlit jako činnost, při níž tzv. klasifikační společnost posuzuje technické vlastnosti plavidla podle vlastních klasifikačních pravidel a následně zařazuje do tříd. Klasifikační třída se uděluje plavidlu na omezenou dobu a je nutné ji obnovovat. Z označení třídy je obvykle možné rozeznat druh plavidla, zónu plavby a prokázaný stupeň bezpečnosti. Klasifikace plavidel vznikla pro potřeby pojišťovnictví v námořní plavbě.
Klasifikace vnitrozemských plavidel v Čechách
V dobách socialistického hospodářství byla zavedena povinná klasifikace "velkých" plavidel. Zajišťovala ji státní organizace Československý lodní registr. Povinná klasifikace pokračovala po roce 1989 na komerční bázi až do roku 2009, kdy byla formálně ukončena na základě ustanovení směrnice 2006/87/ES.
Klasifikace vnitrozemských plavidel a předpisy EU
Evropskou komisí uznané Klasifikační společnosti provádí v souladu se směrnicí 2006/87/ES povinnou klasifikaci jen několika druhů plavidel. Osvědčení vydaná těmito společnostmi mohou členské státy uznat jako náhradu části nebo celé technické prohlídky kteréhokoliv plavidla.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.