Zákon o vnitrozemské plavbě
Předpisy pro vnitrozemskou plavbu mají v českých zemích dlouhou historii. Poslední zásadní právní úprava byla provedena zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Zákon obsahuje celkem logická ustanovení, díky pozdějším úpravám zohledňuje evropskou legislativu ale bohužel také odráží různé zbytečné averze a soukromé zájmy vlivných osob.
K zákonu o vnitrozemské plavbě jsou Ministerstvem dopravy vydány prováděcí předpisy:
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.