RŮZNÉ INFORMACE Z OBORU PLAVBY
Telefonní čísla a čísla radiových kanálů potřebná pro plavbu po řekách Labe a Vltava najdete jako kontakty pro plavbu
Pokud o technické stránce plavby nevíte vůbec nic, může se vám hodit trocha lodní teorie.
Českou soustavu norem – normy ČSN spravuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Normy pro lodě a plovoucí zařízení se označují jako ČSN třídy 32. Toto číslo je pro lodní normy společné první dvojčíslí takzvaného třídícího znaku.
Lodní oborové normy – LON jsou zejména připomínkou zašlé slávy československých loděnic. Mohou však být také vhodnou inspirací pro dnešní techniky a tvůrce technických předpisů. Normy lze zdarma zíslat ve formátu jpg na Státní plavební správě. Zajímavý příklad normy LON ke stažení.
Hledáte-li význam nějakého pojmu v lodním názvosloví, snad se vám bude hodit malý interaktivní slovníček. Některé výrazy jsou vysvětleny vícekrát, v závislosti na účelu a době vzniku definice. Vybete si, co se vám hodí. Celkem slovníček obsahuje 2780 definic. Bude-li čas, přibudou i další, zdroje informací jsou k dispozici.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.