Korupce trochu jinak
Principem úspěchu v každé společnosti je zmocnit se více prostředků a požitků na úkor ostatních. Dravější a bezohlednější si prostě berou to, co slabší vytvoří. Vztahy mezi jednotlivými vrstvami společnosti se zdánlivě vyvíjí v závislosti na technické úrovni a produktivitě práce. Kromě těchto kulis a metod okrádání se ale nic podstatného nezměnilo a hned tak nezmění.
Zajímavou a smutnou úlohu ve společnosti hrají různí trubci a mameluci obdarovaní od vrchnosti určitými výhodami oplátkou za věrnost. Dnes se honosí označením střední management. Jsou to začasté aktéři nekonečných porad o ničem, lidé, kteří vlastní myšlenky vůbec nemají nebo o nich raději nemluví. Natřásají se po boku svých chlebodárců při nejrůznějších příležitostech a sní o tom, že jednou postoupí na jejich místa. Mnozí z nich jsou ochotní podstupovat na výsost trapné rituály, při nichž dávají najevo vlastní oddanost. Imponují jim ti, kdož mají moc a postavení. Udělají cokoli, aby si uždíbli alespoň o kousíček víc pozemské slávy.
Právě existence a velikost této smečky věrných psů je důvodem i projevem morálního rozpadu naší společnosti. Bujení stáda zbytečných, zkorumpovaných vlastní nicotnou funkcí, lehko nabytou odměnou a pocitem, že jsou přece jen o něco výš.
Ano, je to nevyhnutelné. Každé lidské společnosti vládnou sobečtí dravci. Čím více ale bude mezi námi ostatními šašků a nohsledů, tím snadnější budeme kořistí.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.