Pan Bareš
Ulice města Bohorovna uklízí pan Bareš. Šéfy má na radnici, vozík s nářadím v kůlně. Vozík je panu Barešovi užitečný.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.